Μεγάλος Χορηγός

Επικοινωνία

Χώρος διεξαγωγής

Aquila Atlantis Hotel
Τηλ.: 2810 229103
www.aquilahotels.com 

Διοργάνωση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου
Κριτοβουλίδου 19 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 221020 
fsiraklio@fskriti.gr 

Οργάνωση – Γραμματεία

K-Provoli
Σμύρνης 21, 14231, Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2715032
email: info@kprovoli.gr

Διοργάνωση
Συντονιστικό Όργανο
Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης
Με την ευθύνη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Χορηγοί Επικοινωνίας