Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί

Διοργάνωση
Συντονιστικό Όργανο
Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης
Με την ευθύνη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Χορηγοί Επικοινωνίας